Lào là đất nước láng giềng anh em của nước ta. Du lịch Lào tưởng như rất thân thuộc, nhưng vẫn còn nhiều người chưa biết, nhất là kinh nghiệm du lịch Lào tiết kiệm. Lào còn được gọi là ...